Nekvalite možno predchádzať

Nekvalite možno predchádzať

Expandovaný polystyrén (EPS) patrí dlhodobo medzi obľúbené zatepľovacie materiály. V období rastúceho konkurenčného tlaku však bolo treba aktívne budovať dobré meno polystyrénu. V roku 2005 preto výrobcovia, spracovatelia a používatelia EPS v Slovenskej republike založili Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu EPS SR. S predsedníčkou združenia Ing. Martou Strapkovou sme sa rozprávali o aktuálnych výzvach v oblasti zatepľovania expandovaným polystyrénom. Čítajte viac