Penový polystyrén z pohľadu jeho uplatnenia v zatepľovacích systémoch

Penový polystyrén z pohľadu jeho uplatnenia v zatepľovacích systémoch

V televíznom vysielaní (2. 3. 2009) odznela informácia, ktorá spochybnila vhodnosť používania penového polystyrénu v zatepľovacích systémoch. Potvrdzovala jeho škodlivé účinky na zdravie ľudí a používanie, aj napriek škodlivosti, zdôvodňovala nižšou cenou penového polystyrénu v porovnaní s výrobkami na báze minerálnej vlny. Nasledujúcim materiálom chceme deklarovať názor odborníka na túto skutočnosť...
Stavajte a bývajte s nami    Penovy polystyren z pohladu jeho uplatnenia.pdf