Seminár " Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb"

Seminár " Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb"

/Nitra, 18. 5. 2018/ V Nitre sa v polovici mája konal seminár na tému požiarna bezpečnosť stavieb. Odborné podujatie bolo zamerané na to, ako navrhovať vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) tak, aby v prípade požiaru nedochádzalo k ujme na ľudskom zdraví alebo živote.  viac

Prezentácie zo seminára sú na tomto linku