Spolupráca v projekte "Ako to robia inde"

Spolupráca v projekte "Ako to robia inde"

Združenie EPS SR naštartovalo spoluprácu so spoločnosťou ORIN v Integrovanom komunikačnom projekte „Ako to robia inde“ (ďalej len ATRI) ktorý je  zameraný na aktivity spojené s opravami a rekonštrukciou bytových domov. Cieľom projektu „ATRI“ je zdynamizovať proces revitalizácie bytového fondu tým, že je komunikačným mostom medzi realizačnými spoločnosťami a oslovovanou cieľovou skupinou. Projekt má za sebou štyri roky úspešného fungovania na Slovensku a preukázateľne prináša očakávaný efekt. Dôkazom toho je spokojnosť partnerských spoločností, pre ktoré sú komunikované témy a oslovované cieľové skupiny obchodne zaujímavé.
Bližšie informácie Zo sympózia , ktoré sa uskutočnilo dňa 11.10.2011 v Bratislave25.10.2011 v Prešove