Trvalo udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu

Trvalo udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu ako tepelnoizolačného materiálu

Príspevok je zameraný na zhodnotenie a perspektívy expandovaného polystyrénu, jeho životný
cyklus, ako aj doterajšie skúsenosti s používaním EPS ako izolačného materiálu. EPS preukázal
svoje výhody z hľadiska efektívnosti nákladov a dlhodobých účinkov. Tepelne izolované budovy
pomáhajú nielen zachovať životné prostredie pre ďalšie generácie, ale zabezpečujú aj pohodlnejšie
bývanie ľuďom, ktorí ich používajú a prinášajú silný ekonomický úžitok jednotlivcovi i spoločnosti.
Rovnako poukazuje na dobré skúsenosti s uplatňovaním EPS v nízkoenergetických a pasívnych
domoch, ako aj na trendy v európskych krajinách. Poznatky z oboch oblastí sú výsledkom
dlhoročných skúseností EUMEPS (Európske združenie výrobcov EPS). Čítajte viac