Zatepľovanie stavieb si žiada aj od projektantov viac

Zatepľovanie stavieb si žiada aj od projektantov viac

Zatepľovanie stavieb je aj z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb vždy aktuálnou témou pre vlastníkov stavieb, odborníkov zabezpečujúcich stavebný dozor, realizačné firmy, projektantov a v neposlednom rade špecialistov požiarnej ochrany. Špecialisti požiarnej ochrany sú práve tí, ktorí stanovujú požiadavky pre určenie vonkajšiehoko tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) a jeho vyhotovenia v závislosti od viacerých faktorov.   Čítajte viac