Aplikácie EPS pre obaly

Obaly na elektrospotrebiče

Vlastnosti expandovaného polystyrénu umožňujú jeho použitie na balenie citlivého tovaru a jeho jednoduchú manipuláciu. Tieto obaly slúžia na balenie spotrebičov, ako sú televízory, chladničky, práčky, počítače, mikrovlnné rúry, rádiá atď

Obaly na potraviny

sa používa aj na balenie potravín, ktoré musia byť dobre chránené a izolované, aby sa minimalizovalo riziko ich poškodenia alebo skazenia. Vďaka vlastnostiam expandovaného polystyrénu, ako sú tepelná izolácia, odolnosť proti vlhkos ti, stlačeniu a nárazom či schopnosti uchovať vitamín C, sú využívané v potravinárskom priemysle. Niektoré druhy obalov majú certifikát, ktorý deklaruje vhodnosť ich použitia na styk s potravinami. Patria sem obaly na prevoz mäsa, rýb, ovocia, zeleniny, zmrzliny a pod.

Ostatné obaly

Z EPS sa vyrábajú aj ďalšie obaly, ktoré sa využívajú v rôznych oblastiach. Patria sem obaly pre farmaceutické výrobky, záhradnícke a záhradkárske potreby, kozmetiku či zdravotnícke potreby a pod.

 

Aplikácie EPS pre obaly

Hlavnou výhodou EPS je jeho recyklovateľnosť. Programy recyklovania EPS sa už realizovali vo viacerých krajinách sveta.

Vlastnosti a funkčnosť

Vďaka univerzálnosti je EPS najefektívnejším obalovým materiálom.

Kvalita EPS

Nikdy nedostanete druhú šancu urobiť prvý dojem.