Vlastnosti EPS

Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava z ropy. Expandovaný (penový) polystyrén (EPS – Expanded PolyStyrene) sa expanduje pôsobením vodnej pary a nadúvadla. Existujú aj iné typy polystyrénov, ktoré sa s EPS často zamieňajú, napríklad XPS (extrudovaný vytláčaný polystyrén), ktorý sa používa iba v stavebníctve, alebo PSP (polystyrénový papier), ktorý našiel uplatnenie pri výrobe podnosov na balenie potravín.

Sivý EPS je nová generácia stavebného izolačného materiálu. Výrazne lepšie izolačné vlastnosti dosiahuje pridaním absorbéru infračerveného žiarenia (napr. grafitových častíc) do základnej matrice penového polystyrénu. Dochádza tým k odrazu tepelného žiarenia späť ku zdroju a k ďalšej úspore energie.

Použitie EPS:

  • EPS ako stavebný materiál,
  • EPS pri balení,
  • EPS  v iných oblastiach

Použitie EPS v stavebníctve je rôznorodé.  Uplatňuje sa  na väčšine stavieb – vo verejných alebo súkromných budovách, rodinných domoch, nebytových alebo dopravných stavbách. Zásluhou svojich vlastností je ideálnym materiálom na vzdušné výplne, izolácie, dekoračné alebo tvarovacie prvky, ako aj na ľahké výplne vozoviek na uľahčenie drenáže.

EPS je osvedčeným tepelno a zvukovoizolačným materiálom. Izolačné dosky si v priebehu uplynulých 50-tich rokov získali na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie tepelnoizolačné materiály, vďaka svojim vlastnostiam akými sú:

intro thumb

Výborné tepelnoizolačné vlastnosti

penový polystyrén je výbornou tepelnou ochranou. Je to dané jeho jemnou bunkovou štruktúrou pozostávajúcou z množstva uzavretých buniek guľatého tvaru, ktoré obsahujú vzduch

intro thumb

Vysoká pevnosť v tlaku

zabezpečuje odolnosť zateplených fasád proti prerazeniu, tiež umožňuje jeho použitie na terasy plochých striech, priemyselné podlahy a pod.

intro thumb

Bodová zaťažiteľnosť

napríklad na plochých strechách

intro thumb

Požiarne vlastnosti

Dnes sa výhradne používa samozhášavé prevedenie. EPS sa vždy používa pod ochranné krycie vrstvy. Skúsenosti z praxe a zrealizované skúšky ukazujú, že kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS s EPS spĺňajú náročné požiarne požiadavky

intro thumb

Paropriepustnosť

EPS patrí k stredne priepustným materiálom z hľadiska paropriepusnosti, čo je výhodné predovšetkým pri nevetraných konštrukciách

intro thumb

Biologická neutrálnosť

dlhodobé skúsenosti s aplikáciami v priamom styku so zeminou potvrdzujú zachovanie dôležitých vlastností počas celej životnosti stavby

 

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčeným tepelno a zvukovoizolačným materiálom. Izolačné dosky z bieleho alebo sivého EPS si v priebehu uplynulých 50-tich rokov získali na stavbách pevné miesto. EPS patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály.

Vlastnosti EPS

Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava z ropy.

Výroba EPS

Technológia spracovania EPS pozostáva z troch základných krokov: predpeňovanie, stabilizácia resp. zrenie a vypeňovanie.

Kvalita EPS

Monitoring kvality EPS pomáha hodnotiť výrobky a výrobcov, aby jeho vlastnosti zodpovedali slovenským a európskym technickým normám.

POLYSTYRÉN.men

POLYSTYRÉN.men – Hviezdy tepelnej izolácie je vzdelávacia kampaň Združenia výrobcov a spracovateľov polystyrénu (Združenie EPS).