Obehové hospodárstvo

V roku 2015 prijala Európska komisia stratégiu pre Obehové hospodárstvo, s cieľom využívať odpadové produkty ako surovinu pre opätovné  použitie a recykláciu. V januári 2018 bola Európskou komisiou predložená „Stratégia EÚ pre Obehové hospodárstvo plastov“ za účelom obmedzenia výskytu voľne pohodených plastových výrobkov a zabezpečenia prostredníctvom eko-dizajnu ich ľahšiu recykláciu. Cieľom  do roku 2025  je zvýšenie množstva recyklovaných plastov po skončení ich životnosti na dva a pol násobok  oproti roku 2018 , konkrétne na 10 mil. ton ročne.

V súčasnosti sa kladie v rámci EU Legislatívy (BALÍČKA  OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA a STRATÉGIE PRE  PLASTY)  dôraz na udržateľnosť. EÚ má jasný cieľ a to ísť príkladom celému svetu v rámci ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti. Chce to dosiahnuť prechodom z lineárneho modelu hospodárskeho rastu na obehový (cirkulárny) model zameraný na rozvoj efektívneho využívania zdrojov a udržateľný rast, ktorý udržiava pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie.

Udržiava zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Postupný prechod na obehové hospodárstvo by mohol časom priniesť výhody ako:

  • menší nápor na životné prostredie.
  • zvýšenie bezpečnosti dodávania surovín.
  • zvýšenie konkurencieschopnosti.
  • inováciu, rast a vytvorenie nových pracovných príležitostí (cca 580 000 nových pracovných pozícií v EÚ).
  • trvácnejšie a kvalitnejšie výrobky, ktoré spotrebiteľom šetria ich peniaze a zvyšujú kvalitu života.

Opatrenia ako predchádzanie produkcii odpadu, ekodizajn, opätovné použitie, by mohli ušetriť  EÚ cez 600 miliárd eur v čistom a zníženie cca o 2-4 % emisií CO2

 

Obehové hospodárstvo

EÚ má jasný cieľ a to ísť príkladom celému svetu v rámci ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti.

EPS a životné prostredie

EPS ponúka značné ekologické výhody.

Recyklácia EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov.

PolyStyreneLoop

Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti.

Operation Clean Sweep

EPS SR podporuje medzinárodný projekt Operation Clean Sweep, ktorý je založený na šiestich pilieroch.