PolyStyreneLoop

Na Slovensku sa v súčasnosti  EPS odpad  z demolácií nerecykluje, lebo nie sú dostupné recyklačné technológie.V zahraničí  však vznikla iniciatíva PolyStyreneLoop, ktorej členom je aj slovenské Združenie EPS SR.

Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti. Táto recyklačná technológia umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia. Polystyrén možno následne použiť v nových stavebných výrobkoch a bróm v nových moderných retardéroch horenia.

Demonštračný závod na recykláciu stavebného EPS odpadu z demolácií bol otvorený v Holandsku v júni 2021.

Po úspešnom spustení závodu v Holandsku sa plánuje postaviť v blízkosti Slovenska závod na recykláciu tohto druhu odpadu, ktorý sa bude dať využiť.

O PolyStyreneLoop sa viac dozviete tu: https://polystyreneloop.eu/

 

Obehové hospodárstvo

EÚ má jasný cieľ a to ísť príkladom celému svetu v rámci ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti.

EPS a životné prostredie

EPS ponúka značné ekologické výhody.

Recyklácia EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov.

PolyStyreneLoop

Ide o novú inovatívnu technológiu s veľkým potenciálom v budúcnosti.

Operation Clean Sweep

EPS SR podporuje medzinárodný projekt Operation Clean Sweep, ktorý je založený na šiestich pilieroch.